Kinh nghiệm sử dụng

Cuối cùng, iPhone 7 cũng khởi điểm bằng bản 32GB Cuối cùng, iPhone 7 cũng khởi điểm bằng bản 32GB Theo một chuyên gia tại thị trường Trung Quốc, iPhone 7 sẽ không còn phiên bản có dung lượng 16 GB. Xem chi tiết ›
1 2 3 4 5 6 7 next